รับสมัครนักศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘